Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Właściwość sądu w sprawach z OC sprawcy

cze 2, 2021 | Inne, Odszkodowania, Prawo | 0 komentarzy

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC wytacza się  przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sąd właściwy dla miejsca zaistnienia tego zdarzenia.

Jeśli brak jest ww. podstaw powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *