Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Umowa o dzieło.

cze 19, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Umowa o dzieło to umowa, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Umowa o dzieło posiada następujące cechy:

  1. Konsensualna,
  2. Dwustronnie zobowiązująca,
  3. Odpłatna,
  4. Wzajemna.

Przyjmuje się, że dzieło to efekt (rezultat) pracy człowieka, określony w umowie o dzieło według cech indywidualnych – zatem dzieło musi być zawsze oznaczone co do tożsamości.

Można wskazać na następujące cechy dzieła:

  1. powinno być oznaczone co do tożsamości.
  2. ma dopiero powstać.
  3. musi być wykonalne, więc obiektywnie możliwe do stworzenia.

Wynagrodzenie ze strony zamawiającego jest odpowiednikiem dzieła wykonanego przez przyjmującego zlecenie. Strony mogą w umowie określić moment, w którym wynagrodzenie będzie należne, natomiast w braku porozumienia wynagrodzenie należy się dopiero w chwili oddania dzieła. W przypadku gdy dzieło ma być oddawane częściami, a wynagrodzenie zostało obliczone za każdą część z osobna, wówczas wynagrodzenie należy się z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych.

Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia na wynagrodzenie kosztorysowe. Jest to wynagrodzenie określone na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztów.

Przy umowie o dzieło możemy również ustalić wynagrodzenie ryczałtowe. Jest to wynagrodzenie określone ogólnie, z góry w konkretnej kwocie za całość dzieła w jednej sumie pieniężnej.

Oddanie dzieła jest obowiązkiem przyjmującego zamówienie, natomiast obowiązkiem zamawiającego jest jego odebranie. Przy czym należy zaznaczyć, iż oddanie dzieła przez przyjmującego nie jest jednoznaczne z jego odebraniem przez zmawiającego, ponieważ oddanie może nastąpić przez czynności faktyczne polegające na pozostawieniu dzieła do dyspozycji zamawiającego, czy też wystawieniu faktury VAT.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *