Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Uchybienie terminu w postępowaniu cywilnym

lut 27, 2024 | Inne, Prawo, Prawo cywilne | 0 komentarzy

Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jeżeli strona nie dokonała czynności procesowej w terminie bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jest ono jednak niedopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych skutków dla stron procesowych.

Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny, która spowodowała uchybienie terminu. W piśmie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. 

Równocześnie ze złożeniem wniosku o przywrócenie terminu należy dokonać czynności procesowej, która została podjęta po upływie terminu.

Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych wypadkach. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia, chyba że sąd stosownie do okoliczności tak postanowi. 

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *