Postępowanie cywilne co do zasady nie jest postępowaniem bezpłatnym. Występują koszty postępowania, na które składają się m.in. koszty sądowe. Koszty sądowe to wszelkie płatności, które należy uiścić na rzecz Skarbu Państwa w związku z wszczęciem, prowadzeniem i...