Bardzo istotnym pojęciem w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek przyczynowy. Jest to związek między pewnym zachowaniem a powstaniem szkody.Występuje on w 2 rolach: Jako obiektywna przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,Jako wyznaczenie...