Osoba poszkodowana może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za jej szkodę nie tylko zadośćuczynienia, czy też odszkodowania za rehabilitację i koszty leczenia ale również za opiekę innych osób sprawowaną nad nią w związku z doznanymi urazami. Oczywistym jest, że osoba...