Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Gwarancja.

Gwarancja.

Gwarancja to zapewnienie udzielone przez sprzedawcę lub producenta, że rzecz sprzedawana jest niewadliwa i że będzie funkcjonowała w określonym czasie. Gwarancji towarzyszy zobowiązanie, w którym udzielający gwarancji ma przywrócić zgodność towaru, jeżeli zapewnienie...

Umowa sprzedaży.

Umowa sprzedaży.

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przedmiotem sprzedaży mogą być przede wszystkim rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c., a więc...