Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.Oświadczenie może być złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Co więcej, nie wymaga ono...