Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego (np. z dnia 18 listopada 1998 r., sygn. akt II CKN 40/98) nie każde oddalenie się z miejsca wypadku jest równoznaczne z ucieczką. To ubezpieczyciel powinien udowodnić, że sprawca zbiegł z miejsca wypadku - np. nie można...