Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Zgodnie z jedną szkołą doktryny, szkoda majątkowa to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki by istniał, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono, a stanem, jaki istnieje po wyrządzeniu szkody....