Kodeks cywilny wprowadza możliwość miarkowania odszkodowania. Zasadę miarkowania wywodzimy z art. 440 k.c., zgodnie z którym „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu...