Zawody prawnicze, takie jak adwokat i radca prawny są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, iż osoby je wykonujące są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ten...