Obecnie na wpis do księgi wieczystej w zależności od miejsca zamieszkania czeka się nawet ponad rok. Jest to kwestia utrudniająca obrót nieruchomościami oraz powodująca wyższą ratę kredytu hipotecznego. Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym...