Polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia małżonka od dziedziczenia. Ta instytucja powoduje, iż w razie śmierci małżonka-spadkodawcy, mimo istnienia małżeństwa w chwili otwarcia spadku, żyjący małżonek nie będzie po nim dziedziczył. Przesłanki wyłączenia małżonka...