Sejm przyjął ustawę wprowadzającą istotną zmianę do kodeksu cywilnego, nowy przepis przyznaje prawo do zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny osób, które na skutek czynu niedozwolonego, czyli m.in. wypadku komunikacyjnego znalazły się w stanie...