Ubezpieczony  pracownik, który uległ wypadkowi w trakcie pracy może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS’u. Niezbędne jest uzyskanie protokołu wypadkowego oraz druku OL-9, który potwierdza zakończenie leczenia. Po złożeniu wniosku ZUS kieruje osobę poszkodowaną na...