Odsetki są świadczeniem ubocznym, akcesoryjnym i występują przy świadczeniach pieniężnych. Regulacja odsetek znajduje się w art. 359 k.c., gdzie w paragrafie 1 mowa o ich źródłach. „Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej...