Agent ubezpieczeniowy zasadniczo odpowiada za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent...