Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Świadectwo Pracy

maj 14, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Świadectwo pracy to dokument, który otrzymuje pracownik w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Świadectwo pracy podlega wydaniu do rąk pracownika, a pracodawca obowiązany jest je wydać w dniu, w którym ustaje stosunek pracy.

W świadectwie pracy podaje się fakty charakteryzujące zatrudnienie pracownika u danego pracodawcy. W szczególności powinno zawierać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania stosunku pracy albo okoliczności jego wygaśnięcia.


Treść świadectwa pracy może ulec sprostowaniu na wniosek pracownika, złożony w dowolnej formie, w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym przez prawo lub jest niezgodna ze stanem faktycznym.


Jeżeli pracodawca nie uwzględni żądania pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, to może on w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania skierować wniosek o jego sprostowanie do sądu pracy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *