Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

ROZWÓD Z ORZECZENIEM O WINIE

maj 21, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Rozwód z orzeczeniem o winie oznacza, że po przeprowadzeniu postępowania w przedmiocie
rozwiązania małżeństwa, Sąd orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia
małżeńskiego.
Możliwe są trzy konfiguracje takiej sytuacji:

  1. Rozwód z orzeczeniem o winie męża,
  2. Rozwód z orzeczeniem o winie żony,
  3. Rozwód z orzeczeniem o winie obu stron.

Takie rozstrzygnięcie niesie za sobą szereg konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 60 §1 kodeks rodzinnego i opiekuńczego małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeśli zaś jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Sąd zaniecha orzekania o winie w przypadku zgodnego żądania małżonków.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *