Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Roszczenie o zwrot kosztów pogrzebu

maj 29, 2024 | Porady prawne, Prawo cywilne | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 446 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Uprawnionym do żądania zwrotu kosztów pogrzebu jest zatem każdy, kto je poniósł i doznał przez to uszczerbku majątkowego.

W orzecznictwie i doktrynie przyjmuje się, że koszty te mogą obejmować m.in. zakup miejsca na cmentarzu, uroczystość pogrzebową czy zakup trumny. Muszą być to jednak koszty rzeczywiście poniesione, a więc sumy już wydatkowane.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1982 r. (II CR 556/81) obowiązek zwrotu kosztów obejmuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z pogrzebem, jak również zwrot wydatków odpowiadających zwyczajom danego środowiska.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *