Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

gru 5, 2023 | Odszkodowania, Prawo, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Postępowanie likwidacyjne prowadzone przez ubezpieczyciela ma na celu ustalenie odpowiedzialności cywilnej sprawcy, okoliczności faktycznych zdarzenia, odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciela oraz wypłatę należnego odszkodowania osobie poszkodowanej.

Prowadzone jest ono na drodze pozasądowej, a rozpoczyna się od przyjęcia przez towarzystwo ubezpieczeniowe zgłoszenia szkody – może mieć ono formę telefoniczną, elektroniczną lub pisemną.

Co do zasady wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Powinna ona zawierać opis okoliczności faktycznych i prawnych oraz wskazanie podstawy prawnej. na której oparł się ubezpieczyciel. Dotyczy to zarówno decyzji odmownej, jak również o przyznaniu świadczenia. Zawarte powinno być także pouczenie o środkach odwoławczych oraz o możliwości skierowania sprawy do sądu.

Ubezpieczyciel obowiązany jest do udostępnienia akt likwidacji szkody osobie poszkodowanej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *