Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Oskarżony a podejrzany.

cze 11, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Oskarżony jest stroną w postępowaniu karnym, którego przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności za zarzucany mu czyn.


Oskarżonym może być wyłącznie osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu miała ukończone 17 lat. W przypadkach wyjątkowych także lat 15.


Podejrzany jest osobą, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której przedstawiono taki zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego (bez uprzedniego postanowienia).
Podejrzany jest stroną w postępowaniu przygotowawczym, a oskarżony jest stroną w postępowaniu karnym.


Według przepisów k.p.k., ilekroć kodeks mówi o oskarżonym, przepisy mają te zastosowanie także do podejrzanego.
Wyróżniamy także osobę podejrzaną. Osobą podejrzaną jest osoba, którą podejrzewa się o popełnienie przestępstwa, ale której nie przedstawiono jeszcze zarzutu jego popełnienia.


Należy jednak pamiętać, iż osoba podejrzana nie jest stroną ani postępowania przygotowawczego, ani sądowego. Nie ma uprawnień podejrzanego, a także nie wolno wobec niej stosować niektórych środków np. tymczasowego aresztowania.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *