Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odszkodowanie za opiekę osób trzecich

kw. 9, 2021 | Odszkodowania, Prawo, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Osoba poszkodowana może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za jej szkodę nie tylko zadośćuczynienia, czy też odszkodowania za rehabilitację i koszty leczenia ale również za opiekę innych osób sprawowaną nad nią w związku z doznanymi urazami.

Oczywistym jest, że osoba poszkodowana, która ma np. nogę unieruchomioną w gipsie nie jest w stanie wykonywać podstawowych codziennych czynności, takich jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, czy też higiena osobista.

Aby dochodzić odszkodowania za opiekę nie trzeba zatrudniać profesjonalnej opieki, ani dysponować fakturami za wykonane usługi opiekuńcze.

Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 22 lipca 2020 r. (III CZP 31/19) potwierdził dotychczasowe stanowisko większej części polskiego orzecznictwa, że „poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1 kodeksu cywilnego odszkodowania z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie”.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *