Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

lut 19, 2021 | Inne, Odszkodowania | 0 komentarzy

Dobra osobiste to prawa każdego człowieka, zostały uregulowane w kodeksie cywilnym

W kodeksie nie ma definicji dóbr osobistych, w art. 23 są wymienione jedynie przykładowe dobra, które mogą zostać naruszone, np. wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim. Katalog dóbr osobistych wymieniony w przepisie ma charakter otwarty, zatem ciągle ewoluuje.

Nie każde zachowanie jest naruszeniem dóbr osobistych – dane zachowanie zostaje poddane ocenie z punktu widzenia obiektywnej reakcji opinii publicznej. Do stwierdzenia naruszenia nie jest wystarczające subiektywne odczucie osoby, której dobro osobiste mogło zostać naruszone.

Roszczenia przysługujące osobom, których dobra osobiste zostały naruszone są wskazane w art. 24 kodeksu cywilnego.

Osoba poszkodowana może żądać zaniechania dalszych działań, usunięcia skutków naruszenia poprzez złożenia oświadczenia w odpowiedniej treści i formie, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *