Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Gwarancja.

maj 9, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Gwarancja to zapewnienie udzielone przez sprzedawcę lub producenta, że rzecz sprzedawana jest niewadliwa i że będzie funkcjonowała w określonym czasie. Gwarancji towarzyszy zobowiązanie, w którym udzielający gwarancji ma przywrócić zgodność towaru, jeżeli zapewnienie okaże się nieprawdziwe.


W art. 577 § 1 k.c. wskazano, iż „Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie.”


Można zatem powiedzieć, iż gwarancję uważamy za jednostronną czynność prawną gwaranta.


Dla udzielenia gwarancji wymagana jest forma pisemna, ale zastrzeżona dla celów dowodowych (ad probationem).


Czas gwarancji może zostać określony dowolnie przez strony, a jeżeli go nie oznaczono, to wynosi 2 lata licząc od dnia, w którym dana rzecz została kupującemu wydana.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *