Odszkodowanie z OC płonącego pojazdu

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają osobom poszkodowanym przez samochody, które uległy samozapłonowi podnosząc, iż nie były one w ruchu.

Zgodnie jednak z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, która w art. 34 ust. 2 pkt 3 wskazuje, że za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdów mechanicznych uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z zatrzymaniem, postojem lub garażowaniem pojazdu. Wskazany przepis rozszerza zastosowanie art. 436 k.c., na podstawie którego zasadniczo odpowiadają ubezpieczyciele.

Tagi: , ,