Podatek od świadczeń odszkodowawczych

Nie istnieje obowiązek podatkowy dla odszkodowań wypłaconych na podstawie ubezpieczenia majątkowego za np. zalanie mieszkania czy osobowego. Z obowiązku podatkowego wyłączone są również odszkodowania z OC sprawcy.

Wyjątki, kiedy odszkodowanie należy uwzględnić w deklaracji podatkowej są wymienione w art. 21. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dotyczy to np. rekompensat za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z interpretacjami organów skarbowych należy uwzględniać wszystkie odsetki od odszkodowań w deklaracji podatkowej.

Tagi: , ,