Sprzedaż auta a ubezpieczenie OC

W przypadku sprzedaży samochodu należy dopełnić kilku formalności, które związane są m.in. z ubezpieczeniem OC.

Sprzedawca samochodu musi przekazać nowemu właścicielowi pojazdu polisę OC. W terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu należy poinformować o tym ubezpieczyciela.

Zgłoszenie sprzedaży powinno zawierać: numer polisy, dane nabywcy pojazdu, dane sprzedawcy oraz informacje o pojeździe (marka, numer rejestracyjny).

Niedopilnowanie terminu zgłoszenia do towarzystwa ubezpieczeniowego może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, np. polisa może zostać automatycznie przedłużona. Strony umowy sprzedaży ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę składki do momentu poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży.

Tagi: ,