Odpowiedzialność rodziców za dzieci

Zakres i podstawa odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci uzależniona jest przede wszystkim od ich wieku.

Odpowiedzialność za poczynania dzieci w wieku do 13 lat opiera się na konstrukcji tzw. „winy w nadzorze”. W tym przypadku przyjmuje się domniemanie winy rodziców. Wina rodziców może polegać na braku opieki nad dzieckiem lub nieodpowiednim przekazaniem mu zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania.

W takim przypadku rodzice, aby uwolnić się od odpowiedzialności muszą udowodnić, że odpowiednio sprawowali nadzór nad dzieckiem, a powstała szkoda miała charakter niespodziewany i nagły.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci w wieku powyżej 13 lat. Dzieci starsze ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny. W tym przypadku rodzicie ponoszą odpowiedzialność za czyny swych dzieci, gdy zostanie im udowodniania wina pozostająca w związku przyczynowym ze szkodą (czyli nie obowiązuje domniemanie winy). To poszkodowany musi udowodnić winę rodziców.

Tagi: ,