Odpowiedzialność lekarza za błąd diagnostyczny

W procesie leczenia kluczową rolę odgrywa prawidłowe zidentyfikowanie występującej u pacjenta choroby, czyli postawienie prawidłowej diagnozy, która umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Postawienie błędnej diagnozy może skutkować podejmowaniem błędnych decyzji przez personel medyczny na dalszym etapie leczenia, co może konsekwencji doprowadzić do uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, a nawet śmierci pacjenta.

Błąd diagnostyczny to postępowanie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz niezachowanie należytej staranności. Może polegać na działaniu, zaniechaniu albo zaniedbaniu ze strony personelu medycznego.

Błędna diagnoza rodzi odpowiedzialność placówki medycznej zarówno na drodze cywilnej jak i karnej.

Należy pamiętać, że aby uzyskać zadośćuczynienie należy udowodnić, iż wskutek błędnej diagnozy osoba poszkodowana doznała krzywdy.

Tagi: , ,