Świadoma zgoda na zabieg medyczny

Zgoda pacjenta to jednostronne, odwołalne oświadczenie woli, dzięki które wyłącza  bezprawność interwencji medycznej (w granicach prawnie dopuszczalnych) przy jednoczesnym przejęciu przez pacjenta (lub osoby wyrażającej zgodę w jego imieniu) ryzyka zwykłych następstw związanych z udzielanym świadczeniem.

Ciężar dowodu udzielenia pacjentowi wyczerpującej informacji pozwalającej na wyrażenie świadomej zgody spoczywa w tym przypadku na lekarzu, który wykonywał zabieg.

Zgoda pacjenta, aby wyłączała bezprawność musi być zgodą świadomą, musi być złożona w odpowiedniej formie, czasie, a także przez uprawnioną osobę.

Tagi: , , ,