Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy zasadniczo odpowiada za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Jeżeli jednak agent wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, czyli jest tzw. mulitagentem to sam agent, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych. Multiagent jest zobowiązany  do zawarcia umowy OC.

Tagi: , ,