Uszczerbek na zdrowiu

Za uszczerbek na zdrowiu uważa się trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu mogące znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Wysokość uszczerbku na zdrowiu zależy od rodzaju urazu. W przypadku złamania wpływ na jego wysokość może mieć fakt, czy doszło do zniekształceń lub zaników mięśniowych czy też ograniczenia ruchu w stawach, czy nie. Trwały uszczerbek na zdrowiu polega na naruszeniu sprawności organizmu nierokującym poprawy.

Ustalony procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest jednym z czynników mających wpływ na wysokość przyznanego zadośćuczynienia. Należy jednak pamiętać, że na wysokość należnego zadośćuczynienia wpływa również wiele innych czynników, co jest stanowczo potwierdzane w wyrokach polskich sądów.

Tagi: , ,