Wypadek w pracy na home-office

W związku z panującą pandemią koronawirusa wielu pracodawców umożliwia pracownikom świadczenie pracy zdalnie. Niestety, dotychczas nie zostały przewidziane przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy, jeżeli jest ona wykonywana w. trybie home office.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uznaje się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą.

Największą trudnością jest ustalenie, czy wypadek, który wydarzył się w trakcie pracy zdalnej pozostaje w związku z wykonywaną pracą. Zasadniczo za wypadek przy pracy są przyjmowane sytuacje, które wydarzyły się podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych czynności, poleceń pracodawcy, podczas wykonywania czynności na rzecz pracodawcy oraz w drodze do lub z pracy.

Oczywiście w trakcie wykonywania pracy zdalnie może dojść do wypadku spełniającego ustawowe kryteria, np. porażenie prądem będące następstwem awarii komputera. Natomiast zdecydowanie poparzenie w wyniku przygotowywania posiłku rodzinie nie kwalifikuje się jako wypadek w pracy.

Tagi: , , ,