Wypadek przy pracy – świadczenia dla osoby poszkodowanej

Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje wiele świadczeń, natomiast możliwość ich uzyskania jest uwarunkowana wieloma czynnikami.

Wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują między innymi następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • renta szkoleniowa,
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
  • świadczenie z ubezpieczenia grupowego,
  • uzupełniające odszkodowanie lub zadośćuczynienie od pracodawcy.

Tagi: , ,