Nawiązka w postępowaniu karnym

Celem nawiązki zasądzanej jedynie w postępowaniu karnym jest rekompensata strat materialnych oraz niematerialnych, takich jak m.in. krzywda, których doznała osoba poszkodowana. Nawiązka jest jednym z środków karnych przewidzianych w kodeksie karnym. Jej wysokość nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł. Sąd karny może ją zasądzić również dla osób, których bliski zmarł wskutek popełnienia czynu zabronionego.

Należy podkreślić, że sąd karny podczas rozpoznawania sprawy nie bada doznanej przez osobę poszkodowaną krzywdy tak wnikliwie jak sąd w trakcie postępowania cywilnego, ponieważ jego zasadniczym celem jest skazanie sprawcy.

Co bardzo istotne, wysoka kwota nawiązki nie zawsze jest korzystna dla osób poszkodowanych. Oczywiście jej zasądzenie nie wyłącza możliwości dochodzenia dalszych roszczeń w ramach powództwa cywilnego, jednak zarówno sąd, jak i ubezpieczyciele biorą ją pod uwagę przy ustalaniu należnego poszkodowanemu zadośćuczynienia, nawet gdy nie uda się jej wyegzekwować od sprawcy szkody.

Tagi: , , ,