Ubezpieczony  pracownik, który uległ wypadkowi w trakcie pracy może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS’u. Niezbędne jest uzyskanie protokołu wypadkowego oraz druku OL-9, który potwierdza zakończenie leczenia.

Po złożeniu wniosku ZUS kieruje osobę poszkodowaną na komisję lekarską, która ustala wysokość procentową doznanego uszczerbku na zdrowiu. Aktualnie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przysługuje odszkodowanie w wysokości 917,00 zł.

Jeśli osoba poszkodowana nie zgadza się z opinią lekarzy orzeczników ZUS może złożyć w terminie 14 dni sprzeciw, wskutek którego wydawane jest kolejne orzeczenie oraz decyzja. Jeśli dalej nie zgadza się z jej treścią może złożyć odwołanie, które nie wiąże się z opłatami dla osoby poszkodowanej.

Tagi: , , ,