Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Co do zasady zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych do ustalenia podstaw odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości należnego odszkodowania – świadczenie powinno być wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym możliwe było wyjaśnienie ww. okoliczności.

Ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie maksymalnie w terminie 90 dni od przyjęcia zawiadomienia o szkodzie.

Tagi: , ,