Naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z OC sprawcy

Sąd Najwyższy konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone bez względu na to czy pojazd został naprawiony. Odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i uzasadnionym kosztom naprawy, a to czy naprawa została dokonana przed jego wypłatą nie ma znaczenia.

Zgodnie z aktualnym orzecznictwem obowiązek wypłaty odszkodowania pojawia się wtedy, gdy wystąpi szkoda. Natomiast ustalenie wysokości szkody poprzez opinię biegłego lub rachunki to jedynie sposób ustalenia wysokości szkody.

Wcześniejsza naprawa samochodu przez osobę poszkodowaną nie zwalnia ubezpieczyciela z obowiązku wypłaty odszkodowania.

Tagi: ,