Zadośćuczynienie, a odszkodowanie – jakie są różnice?

Głównym celem zadośćuczynienia pieniężnego jest naprawienie wszelkich krzywd, takich jak ból i cierpienie doznanych w związku z konkretnym zdarzeniem. Jego wysokość powinna zostać ustalona adekwatnie do rozmiaru doznanej krzywdy, przy jego ustalaniu bierze się pod uwagę między innymi rozstrój zdrowia psychicznego oraz doznane obrażenia ciała. Zasadniczo zadośćuczynienie jest przyznawane jednorazowo.

Odszkodowanie natomiast  ma na celu wyrównanie uszczerbku w mieniu lub finansach, który powstał w związku ze zdarzenie – tj. np. za poniesione koszty leczenia lub utracony zarobek.

Bez wątpienia odszkodowanie jest znacznie łatwiej oszacować, aniżeli zadośćuczynienie, które ma na celu złagodzenie ludzkiej krzywdy.

Tagi: , ,