Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy pojawia się w sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość przed powstaniem szkody.

Zastosowanie tzw. „szkody całkowitej” jest możliwe, gdy przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo też pociągało za sobą nadmierne trudności lub koszty. Obecnie ugruntowała się praktyka zakładająca, że koszt naprawy nie jest nadmierny, dopóki nie przewyższa wartości pojazdu sprzed wypadku.

W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie odpowiadające różnicy wartości pojazdu sprzed wystąpienia szkody, a wartością wraku pojazdu po wypadku.

Tagi: , ,