Projekt ustawy dotyczącej odszkodowań za niepożądane działania szczepionek

Projekt ustawy przewiduje stworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który ma umożliwić pacjentom zmagającym się z niepożądanymi działaniami szczepionek szybkie uzyskanie odszkodowania.

Zgodnie ze wspomnianym projektem ustawy, świadczenie kompensacyjne ma mieć charakter z góry ustalonej kwoty, której wysokość ma być uzależniona od okresu hospitalizacji. Minimalna wysokość świadczenia ma wynosić 10.000,00 zł (14 – 30 dni hospitalizacji), zaś maksymalna wysokość to 100.000,00 zł (ponad 120 dni hospitalizacji).

Ustawą mają zostać objęte działania niepożądane, które wystąpiły w związku ze szczepieniami wykonanymi po 26 grudnia 2020 r. w przypadku szczepień przeciwko koronawirusowi.

Ustawa ma wejść w życie w maju 2021 r.