Odpowiedzialność rodziców za dzieci

 • Listopad 08, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zakres i podstawa odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci uzależniona jest przede wszystkim od ich wieku. Odpowiedzialność za poczynania dzieci w wieku do 13 lat opiera się na konstrukcji tzw. ...

Czytaj wiecej...

Wypadek komunikacyjny za granicą – jak uzyskać odszkodowanie ?

 • Październik 24, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W przypadku wypadku komunikacyjnego za granicą wszystko zależy od tego, w jakim państwie doszło do zdarzenia, a także jakiej narodowości był sprawca. Większość zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych posiada swoich reprezentantów w ...

Czytaj wiecej...

Z życia Kancelarii – 60.000 zł odszkodowania za poślizgnięcie na przystanku tramwajowym

 • Październik 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zimą, wczesnym rankiem nasza klientka poślizgnęła się na chodniku przy przystanku tramwajowym w Łodzi. Chodnik był oblodzony – firma sprzątająca nie zadbała o jego uprzątnięcie. Po kobietę przyjechało pogotowie, które ...

Czytaj wiecej...

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość odszkodowania

 • Czerwiec 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z treścią art.  362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu ...

Czytaj wiecej...

Zgoda na zabieg medyczny

 • Maj 24, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Przed wykonaniem każdego zabiegu medycznego lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta, która powinna dotyczyć konkretnego świadczenia. Nie jest dopuszczalna zgoda „ogólna”. Jeśli jest możliwe zastosowanie jednej z kilku alternatywnych metod leczenia, ...

Czytaj wiecej...

Kwota bezsporna odszkodowania

 • Marzec 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Jest to kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń musi wypłacić poszkodowanemu w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego. Aby świadczenie zostało wypłacone musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, którego warunkiem jest przyjęcie przez ubezpieczyciela ...

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie za trwałe inwalidztwo bliskiej osoby

 • Luty 19, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W uchwale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie o sygn. Akt III CZP 60/17 w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę ...

Czytaj wiecej...

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • Styczeń 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęły   swoją działalność Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania komisji jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub ...

Czytaj wiecej...

Wybite oko podczas pokazu fajerwerków

80 tys. zł zasądził Sąd poszkodowanemu, który podczas pokazu fajerwerków doznał poważnego urazu oka.

Czytaj wiecej...

Pasy bezpieczeństwa a odszkodowanie

Ciągle dużo się mówi o pasach bezpieczeństwa. Są przeciwnicy zapinania pasów, są też ich zwolennicy… Kwestia tego, po której stronie barykady staniemy to bardzo indywidualna sprawa. Ale trzeba pamiętać, że ...

Czytaj wiecej...
 • 1
 • 2