Sprawca wypadku drogowego zmarł- kto zapłaci odszkodowanie?

Sąd Najwyższy 16 listopada 2012 r., sygn. akt III CZP 61/12. uchwalił, że spadkobiercy nietrzeźwego kierowcy, który doprowadził do wypadku i zmarł w wyniku zdarzenia, nie powinni płacić za jego ...

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie wyższe niż minimalne

Z wyroku Sądu Najwyższego z 22 stycznia 2014 r. (sygn. aktIII CSK 98/13) wynika możliwość zasądzenia odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. A przejawami „odpowiedniej sumy” ma być wyrównanie wszelkich strat, ...

Czytaj wiecej...