Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za śmierć osoby bliskiej

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada gdy posiadacz pojazdu będący jednocześnie ofiarą wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

Czytaj wiecej...

Koszty pogrzebu a odszkodowanie

Gdy nieszczęśliwy wypadek spowoduje utratę bliskiej Ci osoby, po zakończeniu okresu żałoby należy pamiętać, że sprawca powinien nam zwrócić za organizację pogrzebu. Jeżeli sprawca posiadał OC, wówczas towarzystwo ubezpieczeń ma ...

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie za śmierć nienarodzonego dziecka

Gdy w wypadku komunikacyjnym ginie nie tylko matka ale i jej nienarodzone  dziecko jakie prawa przysługują ich bliskim?

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie za śmierć matki w wysokości 65 tys. zł

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził na rzecz córki za śmierć matki 65 000zł w tytułem zadośćuczynienia na rzecz dorosłej córki.

Czytaj wiecej...

Czy osobie najbliższej przysługuje zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, jeżeli nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r. ?

Sąd Najwyższy  w składzie siedmiu sędziów w czerwcu 2014r. odmówił podjęcia uchwały dotyczącej tego, czy osobie najbliższej przysługuje zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, jeżeli nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r.

Czytaj wiecej...

Utrata bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym

Czytaj wiecej...