Spadki Transgraniczne

Czy wiesz, jak zmieniły się przepisy dotyczące spadku transgranicznego? Czy spadkodawca może wskazać kraj, w którym zostaną przeprowadzone sprawy związane z dziedziczeniem? Sprawdź!

Czytaj wiecej...

Spadek. Wykaz inwentarza czy spis inwentarza?

Do tej pory funkcjonował jedynie spis inwentarza – oficjalny dokument przygotowywany przez komornika. Ustawodawca stwierdził, że należy zaufać obywatelom, w związku z czym spadkobiercy mogą obecnie sporządzić prywatny wykaz inwentarza. ...

Czytaj wiecej...

Co zrobić, gdy jeden z rodziców porwał dziecko za granicę?

Problem uprowadzeń dzieci za granicę stał się zmorą współczesnych czasów. To sytuacja nie do zniesienia nie tylko dla dziecka, ale i dla drugiego rodzica, którego w ten sposób pozbawiono możliwości ...

Czytaj wiecej...

Sprawca nieznany. Jak walczyć o odszkodowanie

Gdy sprawca wypadku drogowego jest nieznany lub  nie miał ważnej polisy OC, a w wypadku ranni zostali jego uczestnicy, poszkodowani mogą dochodzić odszkodowania. Sprawa wówczas trafia do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. ...

Czytaj wiecej...

Błąd medyczny- kiedy do sądu?

Pacjent może dochodzić przed sądem cywilnym odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia  i zadośćuczynienia  za doznaną krzywdę na skutek udzielonych świadczeń zdrowotnych

Czytaj wiecej...