Za szkody wyrządzone przez pasażera odpowiada właściciel pojazdu

 • Listopad 19, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z dn. 15.11.2018 r. – sygn. C 648/17) w przypadku gdy pasażer samochodu uszkodzi przy otwieraniu drzwi inny pojazd, za szkodę odpowie ...

Czytaj wiecej...

Odpowiedzialność rodziców za dzieci

 • Listopad 08, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zakres i podstawa odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci uzależniona jest przede wszystkim od ich wieku. Odpowiedzialność za poczynania dzieci w wieku do 13 lat opiera się na konstrukcji tzw. ...

Czytaj wiecej...

Wypadek komunikacyjny za granicą – jak uzyskać odszkodowanie ?

 • Październik 24, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W przypadku wypadku komunikacyjnego za granicą wszystko zależy od tego, w jakim państwie doszło do zdarzenia, a także jakiej narodowości był sprawca. Większość zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych posiada swoich reprezentantów w ...

Czytaj wiecej...

Z życia Kancelarii – 60.000 zł odszkodowania za poślizgnięcie na przystanku tramwajowym

 • Październik 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zimą, wczesnym rankiem nasza klientka poślizgnęła się na chodniku przy przystanku tramwajowym w Łodzi. Chodnik był oblodzony – firma sprzątająca nie zadbała o jego uprzątnięcie. Po kobietę przyjechało pogotowie, które ...

Czytaj wiecej...

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość odszkodowania

 • Czerwiec 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z treścią art.  362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu ...

Czytaj wiecej...

Zgoda na zabieg medyczny

 • Maj 24, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Przed wykonaniem każdego zabiegu medycznego lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta, która powinna dotyczyć konkretnego świadczenia. Nie jest dopuszczalna zgoda „ogólna”. Jeśli jest możliwe zastosowanie jednej z kilku alternatywnych metod leczenia, ...

Czytaj wiecej...

Szkoda całkowita z OC sprawcy

 • Kwiecień 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Szkoda całkowita z OC sprawcy pojawia się w sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość przed powstaniem szkody. Zastosowanie tzw. „szkody całkowitej” jest możliwe, gdy przywrócenie stanu poprzedniego ...

Czytaj wiecej...

Odszkodowanie z OC sprawcy za części oryginalne

 • Marzec 19, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje wymiana uszkodzonych elementów pojazdu na części takie same, jakie posiadał w swoim pojeździe lub wyliczenie odszkodowania na podstawie cen części niezbędnych do przywrócenia pojazdu ...

Czytaj wiecej...

Kwota bezsporna odszkodowania

 • Marzec 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Jest to kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń musi wypłacić poszkodowanemu w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego. Aby świadczenie zostało wypłacone musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, którego warunkiem jest przyjęcie przez ubezpieczyciela ...

Czytaj wiecej...

Naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z OC sprawcy

 • Marzec 04, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Sąd Najwyższy konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone bez względu na to czy pojazd został naprawiony. Odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i uzasadnionym kosztom naprawy, ...

Czytaj wiecej...
 • 1
 • 2