Z życia Kancelarii – 60.000 zł odszkodowania za poślizgnięcie na przystanku tramwajowym

 • Październik 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zimą, wczesnym rankiem nasza klientka poślizgnęła się na chodniku przy przystanku tramwajowym w Łodzi. Chodnik był oblodzony – firma sprzątająca nie zadbała o jego uprzątnięcie. Po kobietę przyjechało pogotowie, które ...

Czytaj wiecej...

Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody, a wysokość odszkodowania

 • Czerwiec 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Zgodnie z treścią art.  362 kodeksu cywilnego jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu ...

Czytaj wiecej...

Zgoda na zabieg medyczny

 • Maj 24, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Przed wykonaniem każdego zabiegu medycznego lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta, która powinna dotyczyć konkretnego świadczenia. Nie jest dopuszczalna zgoda „ogólna”. Jeśli jest możliwe zastosowanie jednej z kilku alternatywnych metod leczenia, ...

Czytaj wiecej...

Szkoda całkowita z OC sprawcy

 • Kwiecień 10, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Szkoda całkowita z OC sprawcy pojawia się w sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość przed powstaniem szkody. Zastosowanie tzw. „szkody całkowitej” jest możliwe, gdy przywrócenie stanu poprzedniego ...

Czytaj wiecej...

Odszkodowanie z OC sprawcy za części oryginalne

 • Marzec 19, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje wymiana uszkodzonych elementów pojazdu na części takie same, jakie posiadał w swoim pojeździe lub wyliczenie odszkodowania na podstawie cen części niezbędnych do przywrócenia pojazdu ...

Czytaj wiecej...

Kwota bezsporna odszkodowania

 • Marzec 11, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Jest to kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń musi wypłacić poszkodowanemu w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego. Aby świadczenie zostało wypłacone musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, którego warunkiem jest przyjęcie przez ubezpieczyciela ...

Czytaj wiecej...

Naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z OC sprawcy

 • Marzec 04, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Sąd Najwyższy konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone bez względu na to czy pojazd został naprawiony. Odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i uzasadnionym kosztom naprawy, ...

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie za trwałe inwalidztwo bliskiej osoby

 • Luty 19, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W uchwale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie o sygn. Akt III CZP 60/17 w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę ...

Czytaj wiecej...

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

 • Styczeń 25, 2019
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. rozpoczęły   swoją działalność Wojewódzkie Komisje do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Celem postępowania komisji jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub ...

Czytaj wiecej...

Jak uzyskać odszkodowanie za upadek na śliskiej nawierzchni?

 • Grudzień 03, 2018
 • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Okres jesienno-zimowy to czas zwiększonego ryzyka opadów śniegu oraz oblodzenia nawierzchni, co stwarza zagrożenie groźnego upadku, który może nieść za sobą poważne konsekwencje dla naszego zdrowia. Poniżej opisujemy w jaki ...

Czytaj wiecej...
 • 1
 • 2