Naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania z OC sprawcy

  • Marzec 04, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

Sąd Najwyższy konsekwentnie podtrzymuje stanowisko, że roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone bez względu na to czy pojazd został naprawiony. Odszkodowanie powinno odpowiadać niezbędnym i uzasadnionym kosztom naprawy, ...

Czytaj wiecej...

Zadośćuczynienie za trwałe inwalidztwo bliskiej osoby

  • Luty 19, 2019
  • Komentarze są wyłączone dla tego posta.

W uchwale z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie o sygn. Akt III CZP 60/17 w składzie 7 sędziów, Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę ...

Czytaj wiecej...

OC a NNW

Potrzeba stworzenia niniejszego artykułu wynika z niewiedzy ubezpieczonych i ich niepewności co do tego czy OC obejmuje swoim zakresem szkody na osobie powstałe u pasażerów.

Czytaj wiecej...