0 Polubione

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za śmierć osoby bliskiej

Czy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny odpowiada gdy posiadacz pojazdu będący jednocześnie ofiarą wypadku nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

Sąd Najwyższy w uchwale z lutego 2017r. pochylił się nad problemem odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku posiadacza pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdów.  Sąd rozważał, czy  art. 106 ust. 6 pkt. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 392), wyłącza odpowiedzialność UFG z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w sytuacji, gdy posiadacz pojazdu nie objętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący tym pojazdem?​Zgodnie z art. 106 ust. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych i Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym nie wypłaca on odszkodowania za szkody wyrządzone posiadaczowi pojazdu. Czy jednak w razie jego śmierci należy się zadośćuczynienie?

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 103/16 stwierdził, że artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności UFG, co za tym idzie osoby bliskie zmarłego właściciela pojazdu, który nie miał OC mogą wystąpić ze swoimi roszczeniami do UFG

Zostaw komentarz